Menu

Vi inviterer gæster fra nærområdet til fællesspisning
en gang om måneden

Nye ansigter, glædeligt gensyn, varme, nærvær, hygge, - dejlig mad, underholdning, kaffe og kage, - det inviterer vi gæster og frivillige ind til 1 gang om måneden, søndag middag kl.12.30.

Vi inviterer gæster ind, fordi vi vil skabe rum for beboernes følelse af, at selvom de bor på et plejehjem, så er de stadig en del af det omgivende samfund og har kontakt og samvær med gamle og nye kendinge. Det giver livskvalitet.

Gæsterne er beboere fra nærområdet. Det kan være nogle, som ikke har mulighed for at komme ud så tit, det kan også være andre ældre, som gerne vil spise og synge sammen, og være med til nogle givende og dejlige timer.

 

Vi er 7-9 frivillige og 1 medarbejder, der står for dette arrangement, som vi er meget stolte af. I løbet af de timer, arrangementet varer, folder samtalerne og fællesskabet sig ud på en vidunderlig måde. Alle går berigede hjem.

Underholdningen kan være foredrag, f.eks. af tidligere borgmester Ivan Hansen, der fortæller om kongehusets fester, hvor han har medvirket, og nuværende borgmester, der fortæller om Sorøs historie. Det kan være lokale kor, der optræder og også synger sammen med os, det kan være det lille husorkester med 2 musikere, som tilrettelægger fællessang med sange fra Højskolesangbogen eller dejlige viser fra Giro 413 blandet med standard evergreens (Beatles, Louis Armstrong, Frank Sinatra og lign.)

Vi satte fællesspisningen i gang januar 2016, og vi elsker det. 

Vi kan have op til 12 gæster udefra. Det koster 65 kr. for mad, en genstand samt kaffe og kage. Der sendes invitation ud pr. mail, kontakt kan også etableres gennem hjemmeplejen.

De gode historier om
projektet Væksthus Holberg