Menu

Et værdigt liv på et plejecenter

­ ­- findes det? Ja, det gør det da, men det kan blive endnu bedre... For langt de fleste af os, handler et værdigt liv om at vore grundlæggende behov er dækket. Det sker i vid udstrækning i DK.

Vi har tag over hovedet, vi har adgang til fysisk sundhed og sygdomsbekæmpelse, vi har adgang til mad nok. Det er den fysiske side af ”sagen”, men hvad med den psykiske og sociale side?

De fleste af os med lidt livserfaring har og (har haft) et liv med arbejde, familie og venner. Med aktiviteter og engagementer af forskellig art. Gennem det levede liv har vi haft adgang til samvær og fællesskaber af forskellig slags med familiære og sociale relationer, der har bidraget til vores livskvalitet. Måske har de udfordret os, måske har de givet anledning til stor glæde og formentlig også tab og sorg, som livet nu engang byder på.

Mange af os får lov at leve et godt liv længe efter at arbejdslivet ophører. Men med alderen kommer de fleste af os til at opleve, at de nære relationer falder fra, at det sociale liv indsnævres, - ofte fordi kræfterne og initiativerne ikke rækker så langt mere. Mange af os vil opleve funktionstab, når helbredet gradvist bliver udfordret. For mange af os kan denne situation betyde stigende isolation og ensomhed.

Vi bliver måske afhængige af andre, og evt. senere af fremmede menneskers hjælp og støtte på godt og ondt. Det kan også blive nødvendigt at flytte til plejecenter med adgang til hjælp og pleje døgnet rundt. For langt de fleste der oplever det, giver det som udgangspunkt stor tryghed og sikkerhed, at der er personale døgnet rundt. Så også her bliver den fysiske side af sagen tilgodeset på bedste vis. Men igen, hvad med den psykiske og sociale side af sagen?

Både konkret forskning, men også egen lang erfaring fra min praksis har vist, at et tilbud om deltagelse i fællesskaber og i socialt samvær, i relation med andre mennesker, både dem, der ligner os selv og dem, der absolut ikke gør det, at det netop er det, der får mennesker til at opleve livskvalitet.

Sådan at vi bliver inspireret, at vi bliver inddraget, at vi bliver udfordret, at vi alle skal yde efter evne, at vi skal være sammen.

Vi mennesker har et stor sammenfald af behov, længsler, håb og drømme, som vi bedst, og måske udelukkende, kan få tilfredsstillet i samvær med andre.

Dette sociale og psykiske bidrag er frivillige med til at skabe på HolbergCentret. Her stiller de sig selv til rådighed med de mangeartede erfaringer, den viden og det liv, som mennesker nu engang har. Med overskud til at invitere ældre medborgere fra lokalsamfundet ind til samvær på plejecentret, f.eks. alle dem, der oplever at livet indsnævres, men som ikke har behov for døgnpleje. - Til gavn for os alle.

Ann-Merete Ortmann, formand for Venneforeningen.

De gode historier om
projektet Væksthus Holberg