Menu

Læsevenner, børn fra Sorø Borgerskole læser for de ældre

Sorø Borgerskolen og HolbergCentret har i 10 år samarbejdet om Læsevenner. Som et led i dansk-undervisningen øver eleverne i 4. klasse sig i at læse højt og tydeligt for andre.

De læser for beboere på plejehjemmet. Én klasse kommer på besøg hver 14. dag fra efterårsferien til vinterferien og en anden klasse kommer fra vinterferien til sommer.

Børnene møder ind i cafeen, HolbergCentrets samlingssal. Her venter Grethe, som er aktivitetsmedarbejder. Hun har aftalt med beboerne, hvem der gerne vil have besøg af læsevennerne, og viser dem hen til de enkelte beboere. Børnene er sammen 2 og 2 og går derefter selv alene ind til beboeren, som de læser for og snakker med.

I skolen bliver børnene klædt på til at indgå i dialog. De har på forhånd forberedt 5 spørgsmål, som lægger op til samtale. Måske spørger de om, hvilket arbejde den ældre har haft? I undervisningen indgår også, at børn lærer at lytte, når de ældre fortæller. Der er mange overraskelser i samtalen mellem ung og gammel.

En dag sagde en dreng: ”jeg kommer ikke næste gang, for jeg skal på skiferie”. Beboeren undrede sig over, hvordan man dog kunne få fri fra skole? Han fortalte, at da han gik i skole, så mødte man hver eneste dag, undtagen hvis man havde over 40 grader i feber. Det satte tanker i gang.

Nogle elever besøgte en tidligere landmand. Han fortalte vidt og bredt om dyrskuer, køer og præmierne, han havde vundet. Mange drenge er blevet optaget af at få fortalt om krigens tid og modstandsbevægelsen.  

Der læses eventyr som Klods-Hans og lign, men det kan også ske, at en beboer gerne vil have læst noget op fra BilledBladet. Det kan være spændende, hvis det er noget om fodbold, kongehuset osv. Børnene kommer også i Rosenhuset, demensafsnittet. Hvis oplæsningen ikke rigtigt fanger, synger børnene sange fra De Små Synger, som de har med. Det giver også en fin samtale.

Eleverne kommer med pynt til jul og påske. Det kan være hjerter til at hænge op eller vintergækker, de har tegnet eller plukket, eller små kyllinger, de har klippet ud i karton.

Beboerne har tit småkager, som de giver til børnene. Små kokostoppe med chokolade i bunden er et særligt hit, dem har de ikke smagt før.

Det kan hænde, at en beboer ser fjernsyn, når børnene kommer ind. Så siger de, skal vi ikke slukke for dit fjernsyn? De spørger igen når de går, om de skal tænde for fjernsynet?

Nogle beboere kan godt lide at give en lille skilling til børnene, f.eks. en 5-krone eller en 10-er. Lærerne har talt med eleverne om, at det ikke er noget man skal forvente, og det er ikke er alle ældre, der giver en skilling. Det er børnene med på. Lærerne fortæller, at eleverne får rigtig meget med hjem. De evaluerer oplevelserne, når de vender tilbage til skolen.

En sidegevinst er, at børnene lærer at gøre noget for andre, de ikke kender. Man kan sige, at børnene faktisk snuser til frivilligt arbejde.

Efter samværet vender eleverne tilbage til cafeen. Her venter Grethe. Hun snakker med dem om deres oplevelser. Der serveres saftevand og småkager. Gitte Bernhard snakker også med børnene f.eks. om dødsfald, og at man godt kan ”være mæt og træt af dage”. Hun forbereder dem også på, at det kan godt ske, at en af de ældre pludselig ikke er der mere. Dem, der bor på plejehjemmet er syge og gamle, og en dag dør de.

Læsevenner er et ægte win-winprojekt, som vi på HolbergCentret er meget taknemmelige over at være en del af.    

De gode historier om
projektet Væksthus Holberg