Menu

VÆKSTHUS HOLBERG med ny samlings- og spisesal og en inspirerende have

Byggeri af plejehjem handler bl.a. om livskvalitet, funktionalitet og æstetik. Der skal også være muligheder for at kunne opholde sig i en smuk have, der inviterer til aktivitet, rummer oplevelser med nydelse, ro og hvile, en have, der giver livskvalitet på flere planer, og indrettes med små og større hyggelige, inspirerende haverum, hvor man kan samles få eller flere sammen.

Vores mål er, - og har altid været at skabe de bedste vilkår for vores ældre i deres sidste livsafsnit. 

Vi har opnået de resultater, vi drømte om i forhold til humanistiske værdier, og i forhold til at tilbyde mange muligheder for kvalificeret samvær og inspiration.  

Vores mål er også at lukke dørene op ud mod samfundet, bruge kirken, museet, biblioteket, skolen og børnehaven, som vi har samarbejdsaftaler med.

Vores mål er også at lukke dørene op for borgere fra lokalområdet, der inviteres til fællesspisning og andre events.

Vi inkluderer ældre ensomme lettere funktionshæmmede borgere i eget hjem, borgere som ikke mere kommer på aktivitetscentret. Vi inkluderer også mere ressourcestærke borgere. Vi inviterer til fællesspisning en gang om måneden. Denne blanding af beboere på plejecentret og borgere fra nærområdet har vist sig at være meget interessant og givende for alle. Der opstår nye samtaler, nye input og skabes gode sociale kontakter.

Projektet styres af 7-9 frivillige og en medarbejder. Der er underholdning bagefter. Arrangementerne er meget populære. 

Dog har vi ikke plads til at inkludere mere end 10-12 ældre fra nærområdet, for pladsen er for trang. En samlings - og spisesal i en bygning fra 1930 med skråvægge på langsiderne er ikke til at ændre på. Læs mere om det i Fra tørreloft til oase.

Her er brug for forandring. I forhold til nuværende samlings- og spisesal ser vi for os en bygning placeret i den store atriumgård, forbundet til de andre bygninger med korridorer med glas på siderne. En bygning, hvor der er plads til fleksibel indretning, så beboerne har mulighed for at invitere familie og venner på besøg i hyggelige omgivelser.

Vi ønsker at udvide omfanget af, hvor mange ældre fra lokalsamfundet, vi kan invitere til fællesspisning, men også til kaffe og kage, besøg i haven samt andre events på udvalgte tidspunkter i løbet af ugen, sådan at der skabes nyt liv på kryds og tværs.

Dette projekt skal drives af frivillige. Det har hele tiden været vores mål at kunne udvikle samspillet yderligere mellem beboere og borgere fra lokalområdet. Det kan vi ikke med de nuværende rammer, men det vil vi kunne med en samlingssal uden skråvægge og med lidt mere plads og omlægning af haven.

Vi er optaget af at forbedre livskvaliteten for ældre på plejehjem på mange planer. Det vi mangler nu, er en smuk, indbydende og velgennemtænkt bygning i gårdrummet, hvorfra man kan bevæge sig ud i en brugs- og oplevelseshave, der giver mulighed for aktivitet, - en have, der også er hyggelig, inspirerende og livgivende. En bygning og en have, hvor sociale kontakter med borgere fra nærområdet bygges op og udvikles, til gavn for alle!

Derfor søger støtte til at realisere dette projekt.

Støtteerklæring fra borgmester Gert Jørgensen

 

 

De gode historier om
projektet Væksthus Holberg