Menu

VÆKSTHUS HOLBERG med ny samlings- og spisesal og en inspirerende have

Byggeri af plejehjem handler bl.a. om livskvalitet, funktionalitet og æstetik. Der skal også være muligheder for at kunne opholde sig i en smuk have, der inviterer til aktivitet, rummer oplevelser med nydelse, ro og hvile, en have, der giver livskvalitet på flere planer, og indrettes med små og større hyggelige, inspirerende haverum, hvor man kan samles få eller flere sammen.

Vores mål er, - og har altid været at skabe de bedste vilkår for vores ældre beboere i deres sidste livsafsnit. 

Vi har opnået de resultater, vi drømte om i forhold til humanistiske værdier og i forhold til at tilbyde mange muligheder for kvalificeret samvær og inspiration.  

Udgangspunktet for udviklingen af vores frivillighed har været: Hvad vil vi med vores samfund og vores ældre, som tilbringer deres sidste tid på et plejecenter, - og de ensomme ældre, der bor i nærområdet?

Vi valgte for 3-4 år siden at lukke dørene op ud mod samfundet, bruge kirken, museet, biblioteket, skolen og børnehaven, som vi har samarbejdsaftaler med. Vi ville bryde borgernes følelse af isolation fra samfundet og følelsen af at være glemt og gemt væk.

Vi valgte at invitere ældre borgere ind til fællesspisning og underholdning for at skabe nye samtaler og nyt liv. Det står 6-9 frivillige for sammen med 1 medarbejder.

Vi inkluderer ældre ensomme lettere funktionshæmmede borgere i eget hjem, borgere som ikke længere kommer på aktivitetscentret. Når beboere og gæsterne udefra mødes til spisning, fællessang og underholdning opstår der nye samtaler og nyt inspirerende liv, støttet af en stærk flok frivillige. Vores gæster fra lokalområdet får oplevelsen af at høre til, være en del af et godt fællesskab.

Vi har fokus på at skabe udvikling, vækst, livsglæde, større livskvalitet og berigende fællesskaber for begge borgergrupper.

Perspektiv

Vi har erfaret, at der i inklusionen af ældre borgere fra nærområdet i givende fællesskaber med borgerne på plejecentret er et interessant potentiale for udvikling af livskvalitet og livsglæde for alle parter, også for personale og frivillige.

Perspektivet for os er at få endnu flere ældre fra nærmiljøet inkluderede i flere af vores mange aktiviteter, eks. gudstjeneste i Sorø Klosterkirke, besøg på Sorø Kunstmuseum, korsang, oplæsningsarrangementer m.m. Vi har rigtig gode erfaringer og faglige kompetencer, og vi tror, at vores model kan være en god vej frem for mange plejecentre.

Udfordring

Dog har vi ikke plads til at inkludere mere end 10 ældre fra nærområdet, for pladsen er for trang. En samlings-og spisesal i en bygning fra 1930 med skråvægge på langsiderne er ikke til at ændre på. Læs mere om det i Fra tørreloft til oase.

Her er brug for forandring. I forhold til nuværende samlings- og spisesal ser vi for os en bygning placeret i den store atriumgård, forbundet til de andre bygninger med korridorer med glas på siderne. En bygning med plads til fleksibel indretning, så beboerne har mulighed for at invitere familie og venner på besøg i hyggelige omgivelser.

Vi ønsker at udvide omfanget af, hvor mange ældre fra lokalsamfundet, vi kan invitere til fællesspisning, men også til kaffe og kage, besøg i haven samt andre events på udvalgte tidspunkter i løbet af ugen, sådan at der skabes nyt liv på kryds og tværs.

Projektet drives af frivillige.

Det vi mangler nu, er en smuk, indbydende og velgennemtænkt bygning i gårdrummet, hvorfra man kan bevæge sig ud i en brugs- og oplevelseshave, der giver mulighed for aktivitet, - en have, der også er hyggelig, inspirerende og livgivende. En bygning og en have, hvor sociale kontakter med borgere fra nærområdet bygges op og udvikles, til gavn for alle!

Derfor søger vi støtte til at realisere dette projekt.

Vores vision og retning er udvikling og innovation for ældre i deres sidste livsafsnit.

Vi tror, vi kan give inspiration til andre plejecentre i forhold til hvordan man med en bredspektret indsats kan skabe stor forvandling for borgerne på et plejecenter, både i Sorø og mange andre steder, samtidig med at man inkluderer ældre borgere fra nærområdet.

Hvordan vi har skruet vores indsats sammen kan du læse mere om i undermenuen VÆRKTØJSKASSEN, under AKTIVITETER og i DE GODE HISTORIER.

 

Støtteerklæring fra borgmester Gert Jørgensen

 

 

De gode historier om
projektet Væksthus Holberg