Menu

Værktøjskassen

HolbergCentrets Venner har i samarbejde med HolbergCentret udviklet et interessant koncept til, hvordan man kan skabe innovation på plejecentre. Det kan man læse om flere stedet på hjemmesiden, men her er en oplistning af hvilke nøgler, der har været de vigtigste:

Vi har åbnet dørene ud mod Sorø by og bruger kirken, museet, biblioteket, skolen og børnehaven, fordi vi ønsker at bryde beboernes følelse af isolation, - at være glemt og gemt væk.

Vi inviterer ældre borgere fra nærmiljøet ind i fællesskaber, eksempelvis spisefællesskaber, for at skabe nyt liv og ny inspiration støttet af vores mange frivillige. Her fås 2 retter mad, kaffe og kage samt underholdning og fællessang. Det er en win-win situation for alle.

Størstedelen af frivilligheden foregår i fællesskaber: beboere, frivillige og personale sammen. På den måde vokser fællesskaberne sig stærke, - og inspirationen flyder.

HolbergCentrets ledelse og personale understøtter og anerkender den frivillige indsats i det daglige og til den årlige store julefrokost for de frivillige.

Der tages udgangspunkt i de frivilliges ressourcer.

4. klasses elever fra den lokale skole er Læsevenner. De lærer på skolen at føre en samtale med de ældre, lytte, dele erfaringer og oplevelser. De går 2 og 2 sammen ind til udvalgte borgere, læser op og samtaler med de ældre. Det rummer mange interessante input, som lærere og aktivitetsmedarbejder bakker op. Projektet har eksisteret i over 10 år.

Børnehaven kommer på besøg, og en frivillig sig tak med en modydelse i form af et arrangement med sang og gamle sanglege med børnene.

Vores præst er på besøg 1 gang om måneden. Flere beboere vil også rigtig gerne i Sorø Klosterkirke. Det står frivillige for sammen med en medarbejder.

Besøg på Sorø Kunstmuseum med oplæg fra en kunstformidler, med besøg i udstillingen og samvær med kaffe og kage bagefter. Det står frivillige også for sammen med en medarbejder.

Interessante foredrag ved tidligere og nuværende borgmester.

Masser af fællessang, eget kor og gæsteoptræden med diverse musikere.

Frivillige bakker op om årlige ture ud i det blå og fester for beboere og pårørende.

Alle projekter udvikles nedefra, vi har ingen topstyring.

Vores ånd er præget af medmenneskelighed, varme, nærhed,  glæde, respekt og humør. 

Vi lægger vægt på udvikling og eftertanke.

Vi går efter udvikling og inspiration. 

Vi formidler den gode historie om, hvad vi kan og vil.

Gennem Frivilligcenter Sorø formidler vi vores gode erfaringer og værdier på kurser i rekruttering for foreninger og det offentlige, eks. ansatte, som samarbejder eller udvikler projekter med frivillige.

Der er mange nøgler til udvikling på plejecentre. Disse er vore.

 

 

 

 

De gode historier om
projektet Væksthus Holberg