Menu

Fremtidens have rummer æstetik, nydelse, veltilrettelagte haverum, skønhed og ro

Vi forestiller os en have, som planlægges med omtanke og kærlighed. En have, som lever op til ideerne om en nutidig have for beboere på et plejehjem.

En have, hvor man kan mærke vejret, nyde solen og skiftende årstider, finde skygge og læ. Nyde beplantningen, nyde at plukke blomster og frugt. Finde gode pladser i mindre afgrænsede haverum, som er inspirerende og hyggelige.

Vi ønsker, at de haverum, der etableres, udformes smukt og æstetisk, og hvor det er nemt at komme rundt for alle. Haven kan blive et sted, man længes efter at komme ud i. En have, som både tilbyder ro, aktivitet, skønhed, og som inviterer til kvalitativt samvær med andre beboere, ens familie, venner, tidligere naboer og andre gæster fra lokalmiljøet.

Forskning viser, at det har en stor betydning for beboere på plejehjem, at en have tilbyder ro, afgrænsning, skønhed og nydelse.

På Holbergcentret er der 32 boliger, hvoraf 12 er for beboere med demens. Dette afsnit har 2 mindre, særligt skærmede uderum.

Vi ønsker, at der skabes værdifulde haverum for begge typer af boafsnit på Holbergcentret.

Citat fra Nationalt Videnscenter for Demens:

”Omgivelserne har afgørende indflydelse på velbefindende og livskvalitet for alle mennesker. Det gælder uanset alder, sygdom, handicap eller hvilket liv, man har levet. Omgivelserne handler om alt det, der er omkring os, - både de fysiske rammer, men også relationer, nærvær, stemning, stimuli og mulighederne for meningsfuld beskæftigelse.”

Udemiljøer 
”Det kan være af afgørende betydning for et menneske med demens at kunne bestemme selv, hvornår man har lyst til at komme ud. Selvbestemmelsen har betydning for alle mennesker og let adgang til et trygt udemiljø kan være med til at fremme oplevelsen af selvbestemmelse. Det kan fx være en lukket have med mulighed for bevægelse, stimulering og aktivitet. Flere undersøgelser har vist, at udearealer udgør et af de vigtigste forhold for beboernes trivsel, både fysisk og psykisk.  Et afskærmet udemiljø kan derfor være afgørende for en god hverdag.”

De gode historier om
projektet Væksthus Holberg