Menu

VÆKSTHUS HOLBERG
Fra innovation og samskabelse til nyt byggeri og omlægning af tilhørende have

Vores mange erfaringer, vores værdier, det stærke korps vi har af frivillige og alle de aktiviteter, vi har sat i gang har skabt et fundament og et springbræt, hvor vi står nu.

Vi ved, at der kan udvikles langt flere initiativer for ældre på plejehjem/plejecentre ved samskabelse mellem den frivillige verden og det offentlige. Det har vi udviklet gennem ca. 4 år.

Vi ved, at stærk frivillighed kan gøre en stor forskel i hverdagen for beboerne ved at der sættes initiativer i gang, som det offentlige ikke har muligheder for at realisere inden for velfærdssystemet. Det kan du læse mere om under Vores aktiviteter.

Vi ved, at der kan arbejdes med beboeres følelse af isolation og følelsen af at ”være gemt væk” og udelukket fra at være en del af det omgivende samfund.

Det gør vi ved at lukke dørene op ud mod omverdenen, besøge og samarbejde med lokale institutioner som Sorø Klosterkirke og Sorø Kunstmuseum, trække på Sorø Biblioteks faglighed og rådgivning, modtage Læsevenner fra Sorø Borgerskole, som læser op for de ældre. Vi får også besøg fra den lokale børnehave, Holberghaven.

Vi lukker også dørene op for omverdenen, ved at invitere særlig gæster fra lokalområdet til fællesspisning en gang om måneden. Det er en af vores meget vigtige kerneaktiviteter. Sammen med de frivillige bidrager gæsterne til mange gode samtaler og ny inspiration. Det kan du læse mere om under De gode historier.

Vi har fået rigtig gode erfaringer med at invitere gæster ind fra lokalområdet. Vi er helt sikre på, at her er noget at bygge videre på både i forhold til projekt VÆKSTHUS HOLBERG, og i forhold til at videregive den inspiration til andre. 

Det er en primær målsætning for os at udvikle mødet og samværet mellem beboere og borgere fra det omgivende samfund. 

Vi ved, at samskabelse er vejen frem til at udvikle gode vilkår for ældre, der er flyttet til deres sidste bolig på grund af sygdom.

Det er så vigtigt at se på det hele menneske, så der naturligvis både er fysisk pleje og omsorg, men også rigelig mulighed for livgivende samvær med andre mennesker fra lokalområdet og tiltag, der bryder følelsen af isolation fra omverdenen. Det skaber vi!

Vi tror, at vi kan inspirere andre plejehjem/plejecentre, kommuner, ledere, bestyrelser og venneforeninger, pårørende og frivillige gennem vores projekt VÆKSTHUS HOLBERG.

Nu mangler vi bare at få etableret det, som fuldender visionen, - et byggeri og en have, der optimerer livskvaliteten endnu mere for vores ældre på HolbergCentret, - og for deres pårørende, de ældre udefra, som vi inviterer ind i vores fællesskaber, og for vores frivillige.

 

 

De gode historier om
projektet Væksthus Holberg