Menu

Vi lukker dørene op mod omverdenen for inspiration, gode fællesskaber, nyt liv og oplevelser

Vi fandt guldægget!

En dag skal en fra din familie eller vennekreds måske flytte til et plejehjem på grund af sygdom.

Vi arbejder for

  • at samværet med beboerne skal være nærværende, livgivende, inspirerende og varmt
  • at lukke dørene op mod samfundet, så beboere og frivillige kan komme til gudstjeneste i Sorø Klosterkirke og se udstillinger på Sorø Kunstmuseum sammen med de frivillige. Du kan læse mere om besøg på Sorø Kunstmuseum under De gode historier
  • at vi kan få besøg af læsevenner fra den nærliggende skoles 4. klasse, de læser op for beboerne. Det kan du læse mere om under De gode historier

Vi inviterer den lokale børnehave ind, og får faglig hjælp fra det lokale bibliotek til vores oplæsningseftermiddage

Vi inviterer lokale kor, musikere og foredragsholdere ind

Men guldægget er, at vi inviterer gæster fra lokalmiljøet til fællesspisning. Det gør vi fordi der sidder ældre mennesker rundt omkring i området, som er i et rehabiliterende forløb (AHL-forløb står for ”Aktiv Hele Livet”, som er et rehabiliteringsforløb for hjemmeboende borgere med funktionstab i Sorø Kommune). Disse ældre kan miste lysten til et aktivt og udadvendt liv, som kan blive selvforstærkende med risiko for inaktivitet og isolation. Men for HolbergCentrets beboere komme disse borgere med liv og ressourcer. 

Vi inviterer også tidligere naboer og venner ind til fællesspisning, og andre ressourcestærke borgere fra nærområdet, som gerne vil være med til at bidrage til et inspirerende fællesskab omkring dejlig mad og underholdning.

Det inspirerende fællesskab bliver til en win-win situation for alle. Det giver livsglæde at være med i et fællesskab. Værdien af fællesspisningen kan du læse mere om under De gode historie.

”Tilbud om deltagelse i fællesskaber og i socialt samvær, i relation med andre mennesker, både dem, der ligner os selv og dem, der absolut ikke gør det, - det er netop det, der får mennesker til at opleve livskvalitet. Sådan at vi bliver inspireret, at vi bliver inddraget, at vi bliver udfordret, at vi alle skal yde efter evne, at vi skal være sammen.” Ann-Merete Ortmann.

Værdierne i fællesskaberne kan du læse mere om under De gode historier: Findes et værdigt liv på et plejecenter? – ja, det gør det da, men det kan blive endnu bedre!

 

De gode historier om
projektet Væksthus Holberg