Menu

De frivilliges indsats er flødeskummet

Vores forestillinger om det gode liv for beboerne på HolbergCentret bygger på tanken om at skabe fællesskaber, hvor frivillige, personale og beboere samarbejder om aktiviteter, der er dejlige, hyggelige, interessante og berigende.

Vi begyndte at trække frivillige ind på HolbergCentret i år 2013, fordi vi så for os, at frivillige kunne bidrage med nyt liv på plejecentret. De kom med deres livsglæde og livsmod, og byggede et fint samvær op med beboerne i samarbejde med personalet. Dette samarbejde har altid været meget nemt at etablere.

I samfundet kan der godt være fordomme om plejecentre, både fordomme om at bo der, og om at være frivillig der. Men vi har ingen fordomme. Vi arbejder med samskabelse, dvs. at det frivillige og det offentlige spiller sammen.

Kommunerne har for længst erkendt, at det økonomisk er uoverkommeligt at gøre det, man gerne ville. Derfor er tanken og begrebet om samskabelse vokset. På HolbergCentret ser vi os selv som én enhed, frivillige og personale.

Vi respekterer og lytter til hinanden. Vi trækker på hinandens kvaliteter. Vi løfter i flok. - Og vi glædes sammen.

Det, vi sammen skaber, kan populært beskrives som flødeskummet. De frivillige bidrager med flødeskummet.

Der er til enhver tid fuldstændigt klare grænser mellem de frivilliges indsats, og personalets professionelle daglige arbejde.

 

 

De gode historier om
projektet Væksthus Holberg