Menu

Vores aktiviteter og de frivilliges samspil med særlige medarbejdere

Frivillige deltager i og bidrager til følgende arrangementer

 • Fællesspisning 1 gang om måneden med beboere og borgere fra nærområdet med efterfølgende underholdning
 • Kirkegang i Sorø Klosterkirke med nadver
 • Besøg på Sorø Kunstmuseum, 3-4 besøg i 2018
 • Samarbejde med Sorø Bibliotek om materiale til oplæsning og samtale, evt. særudlån
 • Aktiviteter med beboerne, sang, oplæsning, samtale
 • Aktiviteter med beboerne, bankospil, sang, samtale, kreative aktiviteter, lidt madlavning
 • Borgerskolens 4. klasses elever læser for de ældre, Læsevenner
 • Holberghavens børnehave pynter juletræet, møder julemanden, de danser, synger og leger
 • Holbergkoret: beboere og gæster udefra
 • Forårs- og efterårsfest for beboere og pårørende med levende musik og dans
 • Sommerudflugt for beboere ”ud i det blå” til kro og restaurant
 • Folkedans, opvisning og inddragelse af beboerne
 • Gymnastik torsdage
 • Jule- og påskefrokost for beboerne med musik og sang v/ frivilligmusiker
 • Besøgsven hos forskellige beboere
 • Julepyntning på plejehjemmet, pårørende og frivillige sammen
 • Sommerfest i haven med pølsevogn for beboere, medarbejdere, frivillige og andre
 • Sang og dans til levende musik i Rosenhuset, demensafsnittet
 • Fredagsbar i Rosenhuset
 • Gåture med beboere fra Rosenhuset, f.eks. til Sorø Sø, afsluttende med kaffe eller en øl på Torvet
 • Frivillige i Rosenhuset hygger med hjemmelavet, kage eller andre overraskelser en søndag om måneden
 • Julepyntning med pårørende og hjælp til klipning af hæk i Rosenhusets have
 • Foredrag for pårørende til demente og frivillige v/ psykolog Ann-Merete Ortmann, medarbejder Lykke Nielsen og demenskonsulent Susanne Kjelkvist

Nye tiltag under opbygning

 • Slyngelstue for mænd, hygge, spil, godt samvær, fredagsbar
 • Biografklub
 • Studiekreds over 4 gange med 4 temaer (video og samtaler)  
 • Vågetjeneste

Tovholdere for udviklingen af frivillighed

Gitte Bernhard, gruppeleder på HolbergCentret 
Ann-Merete Ortmann, formand for Holbergcentrets Venner
Rosa Madsen, bestyrelsesmedlem i HolbergCentrets Venner
Tina Lundsgaard, medarbejder og frivilligtovholder på HolbergCentret
Lykke Nielsen, medarbejder og frivilligtovholder på HolbergCentret, demensafsnittet
Grethe Larsen, aktivitetsmedarbejder

 

De gode historier om
projektet Væksthus Holberg