Menu

Projekt Væksthus Holberg

Med VÆKSTHUS HOLBERG vil vi skabe en smuk og åben oase for beboere og lokalsamfund med sanselig livskvalitet, trygt fællesskab, engagement og udvikling. Bygningen af en ny samlings- og spisesal og en omlagt have er det centrale.

VÆKSTHUS HOLBERG, i daglig tale kaldet Væksthuset, ser vi som en oase for beboerne på HolbergCentret og for ældre beboere i lokalsamfundet. Den nuværende have er ikke indrettet til vores mange beboere, der bruger kørestol eller rollator, og giver ikke mulighed for et aktivt udeliv. Haven kan forvandles til en frodig have med roser, frugtbuske, espalierede træer langs med gangarealerne, højbede, små hyggekroge, springvand, petanguebane m.m.

I midten af denne have kan en samlings-og spisesal placeres: en bygning med høj sokkel, store vinduespartier og brede skydedøre direkte ud til haven. Her kan beboerne hver eneste dag indefra opleve havens frodighed, skønhed og skiftende årstider. De kan bevæge sig direkte ud i haven, plukke frugter og hygge sig der med deres pårørende, venner, gæster fra lokalområdet og tidligere naboer. Borgerne kan opleve haven med alle sanser. Det synes vi rummer en fantastisk livskvalitet.

Bygningen vil give mere plads til alle vores aktiviteter, sådan at vi kan udfolde vores vision om inklusion og besøg af langt flere borgere fra lokalområdet end vi har plads til nu. De inviteres til socialt samvær på udvalgte tidspunkter, bl.a. fællesspisning, men også korsang, oplæsning, samvær i haven m.m.

De sociale kontakter, der bygger sig op, kan give grobund for, at beboere fra lokalområdet kan få lyst til også at deltage i vores besøg på Sorø Kunstmuseum og gudstjenester i Sorø Klosterkirke. 

Frivilligheden, samskabelsen, alle de initiativer, vi har udviklet samt vores vision om VÆKSTHUS HOLBERG er vores fundament og vores baggrund for at søge støtte til dette projekt.

Vi ønsker at sætte ind på alle fronter for at skabe de bedste forhold for vores ældre borgere, der er flyttet på plejecenter.

Og vi er sikre på, at Væksthuset kan give langt større muligheder for inklusion af ældre borgere fra lokalområdet til glæde og gavn for alle.

Støtteerklæring fra borgmester Gert Jørgensen

Idéoplæg

Visionsbeskrivelse

Projektresumé

De gode historier om
projektet Væksthus Holberg