Menu

Fra projektidé til vision - HolbergCentret, et plejecenter i Sorø under forvandling

HolbergCentret og HolbergCentrets Venner skaber vækst gennem stærk frivillighed og samskabelse med det offentlige

Fakta om HolbergCentret: HolbergCentret er et offentligt plejecenter for 32 beboere med et særskilt demensafsnit, Rosenhuset med 12 beboere. HolbergCentret består af en smuk gammel bygning fra 1930, samt to sidebygninger  fra 1981 og 2001. Demensafsnittet fra 2001 består af to bo-miljøer med to lukkede små gårdhaver omkring. Imellem de 3 bygninger er en stor atriumhave. Der er fælles dagligstue i alle bygninger og en fælles spisestue på 2. sal i den gamle bygning.

I 2010 dannede gruppeleder Gitte Bernhard og psykolog Ann-Merete Ortmann HolbergCentrets venneforening. Formålet var ”at støtte beboere, personale og ledelse i at skabe et rart og hyggeligt miljø samt medvirke til, at beboerne får mulighed for gode oplevelser i hverdagen og ved særlige lejligheder.”

Gitte og Ann-Merete fik en god idé: 
Samlings- og spisesalen ligger på 2. sal, indrettet i den smukke gamle bygnings tidligere tørreloft med VELUX-vinduer i det skrå tag. Den forholdsvis store have bliver næsten aldrig brugt. Den er ikke indrettet til gangbesværede beboere, og der er ingen hyggelige kroge, hvor beboere kan sidde sammen eller med deres pårørende.

Hvad nu hvis man kunne flytte samlingssalen ned i atriumhaven? - få denne omlagt til et skønt brugervenligt uderum med direkte udgang til haven og muligheder for nydelsesfuldt liv for beboerne og deres pårørende, - og dermed skabe langt større livskvalitet? – Og tænk, hvis vi kunne bidrage med en masse nyt liv til plejehjemmet via mange frivillige, skabe interessante aktiviteter og give plads til samvær med ældre borgere fra nærområdet?

Vi dannede en arbejdsgruppe i 2013 bestående af Ann-Merete Ortmann, Gitte Bernhard og Rosa Madsen, som kom til fra Frivilligcenter Sorø. Projektidéen var der - nu skulle den udvikles. Det kan du læse om i Vores historie og i Hvad kan vi? 

Vores mål var i første omgang at vitalisere og udvikle livskvaliteten for beboerne på HolbergCentret. Vi begyndte at forme en visionsbeskrivelse og et projektresumé i forhold til vores projekt: VÆKSTHUS HOLBERG. Her blev en ny bygning med en samlings- og spisesal i atriumgården samt en brugs- og oplevelseshave konkretiseret.

Projektresume

Visionsbeskrivelse

Ideoplæg til Væksthus Holberg og Atriumhaven

Støtteerklæring fra borgmester Gert Jørgensen

Vision: Med Væksthus Holberg vil vi skabe en smuk og åben oase for beboere og lokalsamfund med sanselig livskvalitet, trygt fællesskab, engagement og udvikling.

Livskvalitet for alle involverede gennem byggeri! 

 

 

De gode historier om
projektet Væksthus Holberg